Monthly Archives: March 2013

A-Day-at-the-Beach Nina Katchadourian

Dizili kitaplar – Sorted books by Nina Katchadourian

“Sorted Books’ is many things at the same time: a series of sculptures or photographs, or site-specific installations; a collection of short stories, or poems, or jokes; a work in which the ‘found object’ is subject alike to chance and

A-Day-at-the-Beach Nina Katchadourian

Dizili kitaplar – Sorted books by Nina Katchadourian

“Sorted Books’ is many things at the same time: a series of sculptures or photographs, or site-specific installations; a collection of short stories, or poems, or jokes; a work in which the ‘found object’ is subject alike to chance and

Screen shot 2013-03-03 at 3.20.09 PM

Bilişim – iletişim teknolojileri ve sürdürülülebilirlik, Lorenz HILTY

ICT, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin, SÜRDÜRÜLÜLEBİLİRLİK adına paradigma değişimi yaratabilecek ilginç katkıları bir araya getiren makaleyi ekte sunuyorum. Sürdürülülebilirlik tanımı, 1987 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Komüsyonu raporundan alıntı yapılmış; ” Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek nesillerin gereksinmelerinden ödün

Screen shot 2013-03-03 at 3.20.09 PM

Bilişim – iletişim teknolojileri ve sürdürülülebilirlik, Lorenz HILTY

ICT, Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin, SÜRDÜRÜLÜLEBİLİRLİK adına paradigma değişimi yaratabilecek ilginç katkıları bir araya getiren makaleyi ekte sunuyorum. Sürdürülülebilirlik tanımı, 1987 yılında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Dünya Komüsyonu raporundan alıntı yapılmış; ” Sürdürülebilir Kalkınma, gelecek nesillerin gereksinmelerinden ödün