Monthly Archives: September 2012

Maya Pedal Asociación, San Andrés Itzapa, Guatemala – YouTube

Ah bir de ne dediklerini anlasam… Tekrar kullanım ile ilgili çok ilginç bir proje! Bu tip projelerde aklıma takılan soru hep aynı: Fayda oranı en yüksek seviyeye varan bu projelerde, estetik ile ilgili bir çalışma ya da ek katkı yapılabilir

Maya Pedal Asociación, San Andrés Itzapa, Guatemala – YouTube

Ah bir de ne dediklerini anlasam… Tekrar kullanım ile ilgili çok ilginç bir proje! Bu tip projelerde aklıma takılan soru hep aynı: Fayda oranı en yüksek seviyeye varan bu projelerde, estetik ile ilgili bir çalışma ya da ek katkı yapılabilir

Ezio Manzini – Creative Communities and Sustainable Qualities – YouTube

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM üzerinde dünya çapında bir uzman: Ezio Mazini. Son yıllarda sosyal inovasyon ve yaratıcı kitleler üzerine değerli araştırma ve yayımlara sahip. Ezio Manzini via Ezio Manzini – Creative Communities and Sustainable Qualities – YouTube.

Ezio Manzini – Creative Communities and Sustainable Qualities – YouTube

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM üzerinde dünya çapında bir uzman: Ezio Mazini. Son yıllarda sosyal inovasyon ve yaratıcı kitleler üzerine değerli araştırma ve yayımlara sahip. Ezio Manzini via Ezio Manzini – Creative Communities and Sustainable Qualities – YouTube.

Manufactured Landscapes | Edward Burtynsky

Manufactured Landscapes (üretim manzaraları) fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky’nin değişim geçirmiş büyük ölçekli sanayi yerleşim manzaralarını görüntülüyor. Cüruf yığınları, atık dökümleri ve hatta Batı toplumlarının kendi üretimlerini teslim ettiği Çin’de Fujian ve Zhejiang bölgelerindeki kilometre uzunluğundaki, yaklaşık 23,000 çalışanı olan fabrikayı

Manufactured Landscapes | Edward Burtynsky

Manufactured Landscapes (üretim manzaraları) fotoğraf sanatçısı Edward Burtynsky’nin değişim geçirmiş büyük ölçekli sanayi yerleşim manzaralarını görüntülüyor. Cüruf yığınları, atık dökümleri ve hatta Batı toplumlarının kendi üretimlerini teslim ettiği Çin’de Fujian ve Zhejiang bölgelerindeki kilometre uzunluğundaki, yaklaşık 23,000 çalışanı olan fabrikayı

Decoupling – Bağlaşımı kesmek

Ernst von Weizsäcker – Decoupling Wealth from Resource Consumption via Ernst von Weizsäcker – Decoupling Wealth from Resource Consumption – YouTube.

Decoupling – Bağlaşımı kesmek

Ernst von Weizsäcker – Decoupling Wealth from Resource Consumption via Ernst von Weizsäcker – Decoupling Wealth from Resource Consumption – YouTube.

DECOUPLING | Ernst U. von Weizsäcker | Co-chair, U.N. International Panel for Sustainable Resource Management

Kaynak kullanımındaki UN”in 2007 kurduğu Uluslararası Kaynak Panel’inde ‘DECOUPELING”, yani; dünyadaki kaynak kullanımını ile ekonomik kazanç ve servet kazanımı arasındaki bağlantıyı kesme, ile ilgili stratejik programa rastladım. Peki bu demek? Nasıl uygulanır? Hayata geçmiş uygulamaları var mıdır? Üretim acısından ne

DECOUPLING | Ernst U. von Weizsäcker | Co-chair, U.N. International Panel for Sustainable Resource Management

Kaynak kullanımındaki UN”in 2007 kurduğu Uluslararası Kaynak Panel’inde ‘DECOUPELING”, yani; dünyadaki kaynak kullanımını ile ekonomik kazanç ve servet kazanımı arasındaki bağlantıyı kesme, ile ilgili stratejik programa rastladım. Peki bu demek? Nasıl uygulanır? Hayata geçmiş uygulamaları var mıdır? Üretim acısından ne

Inge Druckrey: Teaching to See

Inge Druckrey: Teaching to See on Vimeo on Vimeo via Inge Druckrey: Teaching to See on Vimeo.

Inge Druckrey: Teaching to See

Inge Druckrey: Teaching to See on Vimeo on Vimeo via Inge Druckrey: Teaching to See on Vimeo.